Tredje stadiets utbildning

 

  • Finlands enda helt svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi, ger största delen av sin utbildning i Åbo. I dagens läge är ÅA uppdelat i fyra fakulteter (tre i Åbo och en i Vasa) och erbjuder utbildning i såväl samhällsvetenskaper som ekonomi, humaniora, teknik, teologi och mycket mera. För närmare information om ÅA, se www.abo.fi.
  • I Åbo finns även yrkeshögskolan Novia, se www.novia.fi.


Andra stadiets utbildning


  • Det svenskspråkiga gymnasiet i Åbo heter Katedralskolan. Skolan hittas på adressen Gamla Stortorget 1. Katedralskolans nätadress är www.info.edu.turku.fi/katedral/.
  • I Åbo finns ingen svenskspråkig yrkesskola men Åbo yrkesinstitut (Turun ammatti-instituutti) erbjuder andra stadiets undervisning på svenska inom områdena handel och data. Med andra ord kan man utbilda sig till merkonom eller datanom eller avlägga en kombiexamen som kan göras i samarbete med Katedralskolan. Se www.turkuai.fi för mer information.

 

  • Axxell i Pargas är den närmaste svenskspråkiga yrkesskolan och de har utbildning inom sjöfart i Åbo. För mera information se www.axxell.fi

 

Övrig utbildning

 

  • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia erbjuder öppen universitets- och yrkeshögskoleutbildning samt fortbildnings- och specialiseringskurser. För närmare information se www.cll.fi
  • Åbo svenska arbetarinstitut (Arbis) erbjuder ett stort urval kurser som går kvällstid och under veckoslut. Till kursutbudet hör allt mellan gymnastik och navigation. Arbis besöksadress är Kaskisgatan 5. Se www.blog.edu.turku.fi/arbis/