Familje- och socialservice


På Åbo stads social- och familjeservice finns uppgifter om den socialservice som Åbo stad producerar och arrangerar, såsom dagvård och förskoleundervisning för barn, socialarbete och utkomststöd, service för seniorer, missbrukarvård, handikappservice, invandrarservice och sysselsättningsservice. Social- och hälsovårdsväsendets kontor finns beläget på Universitetsgatan 30 medan utlänningsbyrån hittas på Fredsgatan 14 b C. För mera information, se www.turku.fi.

Hälsovård


Hälsostationer
I Åbo finns nio olika hälsostationer. Till vilken hälsostation man hör bestäms utgående från ens gatuadress och postnummer. Ett undantag för denna princip är de svenskspråkiga. För att få vård på svenska ska man besöka hälsostationen på Luolavuorivägen 2. För närmare information, se www.turku.fi.


Universitetsstuderande i Åbo betjänas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) som finns belägen på Kyrkovägen 13. Samtliga universitetsstuderande hör till SHVS:s ansvarsområde oberoende om de har Åbo som hemort eller inte. SHVS verksamhetsområden är hälsovård, tandvård, mentalvård och sjukhusvård. För mera information, se www.yths.fi.


Yrkeshögskolestuderande hör inte till SHVS ansvarsområde. Dock erbjuder Åbo stad hälsovård åt studerande i andra och tredje stadiets utbildningar som berättigar till studiestöd, även för de studerande som har annan hemort än Åbo. På yrkeshögskolan Novia dejourerar en hälsovårdare, liksom på endel andra campusar. För mera information, se www.turku.fi.

Sjukhus

I Åbo finns tre olika sjukhus som erbjuder kommunal sjukvård. Åbo Stadssjukhus hittas på adressen Kommunalsjukhusvägen 20. Mera information hittas på www.turku.fi. Åbo universitets centralsjukhus hittas i sin tur på Kinakvarnsgatan 4-8 (A-sjukhuset och U-sjukhuset) och på Tavastlandsvägen 11 (T-sjukhuset). För mera information se www.tyks.fi. Därutöver finns Åbolands sjukhus, på Kaskisgatan 13. Sjukhuset har inte jour och för att få vård krävs remiss. Sjukhuset erbjuder svensk service. För mera information, se www.vsshp.fi.

Privat vård kan fås via bl.a. Terveystalo Pulssi, läkarcentralen NEO samt Mehiläinen.