Grundskola

I Åbo ges grundskoleutbildning i fem olika skolor i staden:

  • Braheskolan (Djupdikesvägen 27) för årskurs 1-2.
  • Sirkkala skola (Sirkkalagatan 20) för årskurs 1-6.
  • Cygnaeus skola (Mariegatan 7) för årskurs 1-6.
  • Sirkkalabackens skola (Österlånggatan 19) som erbjuder undervisning för elever med specialbehov för årskurs 1-9.
  • S:t Olofsskolan (Klostergatan 11) för årskurs 7-9.
  • Svenska språkbadsklasser för finskspråkiga finns i Luostarivuoren kuolu (enheten i Martti) och i Luostarivuoren koulu (enheten i Luostarivuori).

Information om dessa skolor hittas på www.turku.fi/skolor, varifrån man också kommer vidare till de enskilda skolornas nätsidor.

Dagvård och förskola

Servicechef för svensk småbarnsfostran (kommunal och privat småbarnsfostran, förskoleundervisning) är Hanna Karlsson, som nås på tfn 040 180 2443 och fö[email protected] För närmare information, se www.turku.fi

Åbo stad har följande svenskspråkiga daghem:

Mer om Åbo stads daghem kan man läsa på www.turku.fi.

Åtminstone följande privata daghem finns också: