Rekreation

Folkhälsan erbjuder mycket aktiviteter och information för seniorer i Åbo. På Kvartersklubben, Auragatan 1 B (tfn 02-2786215), ordnas öppen verksamhet med varierande program alla vardagar. T.ex. minnesträning, sällskapsspel, seniordans, hälsovårdsmottagning och mycket mer. Kvartersklubbens program publiceras i ÅU varje lördag. Mera information hittas på www.folkhalsan.fi.


Åbo Svenska Pensionärsklubb är en förening som finns till för att sammanföra de svenskspråkiga pensionärerna i Åbo. Till föreningens verksamhet hör träffar på veckobasis, exkursioner, resor, teaterbesök, samtalscaféer och mycket mer. Pensionärsklubbens evenemang publiceras i Åbo Underrättelser. För närmare information, se abo.spfpension.fi.


Åbo Svenska Församling ordnar en del program för seniorer, bl.a. kaffestunder, utfärder och läger. Mera information på www.abosvenskaforsamling.fi.


Poiju – stöd- och träffpunkt för seniorer. Poiju driver en rådgivningsservice som stöder och handleder seniorer och deras anhöriga. Poiju flyttar under våren 2013 till köpcentret Forum vid torget. Se www.turku.fi för mer information.


Lehmusvalkama center för välbefinnande som ligger i Hammarbacka erbjuder vardagsaktiviteter för alla seniorer i Åbo. Under ett och samma tak finns många olika slags hobbymöjligheter, såsom vattengymnastik, schackspel, handarbets- och slöjdklubbar, bingo, seniordisco och karaokesång. Också Rosenkvarteret på Allégatan 11 är ett center för välbefinnande. Se www.turku.fi för mer information om dem, det kan också löna sig att titta på den finskspråkiga versionen av sidan, för komplett information, www.turku.fi.


Det finns dessutom många föreningar som ordnar verksamhet som också passar för seniorer. Tag kontakt med Luckan för närmare information!

Servicehus / Åldringshem

Åbo stad har sju serviceboenden för äldre, men inget av dem är specifikt svenskspråkigt. Dessutom finns det tre enheter för dementa. Mera information hittas på www.turku.fi.


Utöver detta har Åbo stad fem ålderdomshem. Om dessa finns det information på www.turku.fi. I ålderdomshemmet i Runosbacken finns en svenskspråkig avdelning (Sabina-avdelningen) med 20 platser varav en är avsedd för korttidsvård. Mer information om den svenska servicen, se här.


Det finns dock ett flertal privata svenskspråkiga service-/ålderdomshem i Åbo, nedan följer en lista på dem:

  • Candolinska servicehemmet erbjuder självständigt boende med service för seniorer, se.candolin.org.
  • Emmihemmet är ett boende för minnessjuka åldringar, www.emmi-koti.fi.
  • Gubbhemmet är ett servicehem för såväl män som kvinnor och erbjuder både fast boende och kortvarigt boende, med behövliga tjänster nära till hands, www.ukkokoti.fi.
  • Lilla Ro-Hemmet (i Pargas) är ett svenskspråkigt vårdhem med hemlik boendemiljö för patienter med demenssymptom, www.lillarohemmet.fi.
  • Hemmet är ett svenskspråkigt serviceboende som erbjuder fem boendeformer. Dessa varierar från självständigt boende till boende på demensenhet, www.hemmet.fi.