Sydvästra Finlands skattebyrå har sin kundbetjäning för privatpersoner i DataCity på Lemminkäinengatan 14-18. Sydvästra Finlands företagsskattebyrå hittas numera också i DataCity på Lemminkäinengatan 14-18. För mera information, se www.skatt.fi.


Folkpensionsanstalten (FPA) har två serviceställen i Åbo. Ett i centrum på adressen Eriksgatan 26 och ett i Kråkkärret på adressen Littoisvägen 81. För mer information, se www.fpa.fi.
Dessutom har Åbo Akademi en egen studiestödsenhet i Gripen på Tavastgatan 13 dit ÅA-studerande kan vända sig i frågor gällande studiestödet. Se www.abo.fi/student/studiestod för mer information.


Magistraten i Åboland har en Åboenhet som hittas i hörnet av torget i ”KOP-kolmio” på adressen Auragatan 8. Huvudkontoret för magistraten i Åboland finns i Pargas på adressen Strandvägen 30. Mer information om magistratens tjänster hittas på www.maistraatti.fi.I köpcentret Skanssi finns också samservicekontoret Monitori som är Åbo stads, Åbo arbets- och näringsbyrås samt FPA:s gemensamma serviceställe. I Monitori kan du bl.a. få hjälp med ärenden som gäller arbetssökning, FPA:s tjänster, bibliotekstjänster etc. Mera information på Monitoris webbsida.Polisinrättningen i Sydvästra Finland 
hittas på Eriksgatan 40-42. Närmare information finns på www.poliisi.fi.


Posten har sitt huvudkontor på Eriksgatan 19. Utöver det har posten ett flertal filialer i staden. Närmare information hittas på nätsidan www.posti.fi (Adressen www.posti.fi/foretag är till för företagskunder).


Turistinformationen Turku Touring har sitt kontor på Auragatan 4, intill stadshuset. Från Turku Touring får man information om sevärdheter och vad som är på gång i staden och där finns även en cykeluthyrning. Mera information finns på www.turkutouring.fi.


Åboservicen ger information om hur olika ärenden sköts inom stadens förvaltning, delar ut ansökningsblanketter och broschyrer om staden och ger rådgivning om vem man ska kontakta och hur man ska gå till väga i olika ärenden. Åboservicen hittas på Puolalagatan 5, telefonnumret är (02) 330 033 och e-post adressen är [email protected]


Åbo svenska församlings besöksadress är Auragatan 18. Där hittas bl.a. församlingshemmet och församlingsbyrån. Centralregistret, som handhar ämbetsbetyg, släktutredningar, hindersprövningar och övriga folkbokföringsärenden,  hittas i sin tur på Eriksgatan 3. För närmare information, se www.abosvenskaforsamling.fi.


Åbo stads olika sektorer och deras verksamhet finns det information om på www.turku.fi.