Allmänt

År 2012 startade Luckan en ungdomsverksamhet som idag går under namnet Ungdomsakademin Luckan (tidigare UngInfo). Inom verksamheten erbjuds handlednings- och rådgivningstjänster samt informationskvällar och föreläsningar dels för unga i åldern 13-29 år och dels för personer som arbetar med unga. Mer info på www.ungdomsakademin.fi eller av vår ungdomsinformatör, 045-8637373 eller [email protected] Ungdomsakademin Luckan-verksamhet finns även på Luckanorterna Helsingfors, Borgå och Kyrkslätt. 

Webbtjänsten Fråga! är till för ungdomar i åldern 13-29 år. Där kan man anonymt ställa frågor om i princip vad som helst som man inte nödvändigtvis vågar fråga av någon annan. Webbtjänsten upprätthålls av Luckan i Helsingfors i samarbete med de andra Luckorna i landet, Marthaförbundet, Folkhälsans tonårspoliklinik, Evangelisk-lutherska kyrkan, Regnbågsankan m.fl. Gå in på fraga.fi.


Folkhälsans tonårspoliklinik är en psykiatrisk, medicinsk och terapeutisk enhet för ungdomar och unga vuxna, från 13 år och uppåt. Mottagningen i Åbo betjänar främst svensk- och tvåspråkiga klienter och hittas på adressen Kaskisgatan 13 A 4, i samma hus som Åbolands Sjukhus. För mer information se www.folkhalsan.fi.

I samband med Turun Ohjaamo finns ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst NuortenTurku som hjälper till med allt möjligt som ungdomar kan ha frågor om: fritidssysslor, utbildning, boende, arbete, förhållanden och mycket mer. Verksamheten är främst finskspråkig.  NuortenTurku uppdaterar information på www.pointti.info
 som är en gemensam informationssamling för ungdomar i Egentliga Finland. Sidorna finns på svenska men innehållet är större på finska.

Fritid

Om du letar efter sommarverksamhet lönar det sig att kolla i Sommarkompassen som presenterar info om svenskspråkig sommarverksamhet (läger etc.) i hela Svenkfinland och Kivakesä – Sommarskoj som har info om (främst finskspråkig) sommarverksamhet i Åbo(land). Sommarkompassen har sammanställts av Luckan i Helsingfors och Kivakesä – Sommarskoj är ett samarbete mellan Åbo stad, församlingarna m.fl.

Luckan i Åbo ger varje höst ut en Kul på fritiden-broschyr som presenterar fritidsutbudet på svenska i Åbo för barn och unga. Broschyren delas ut i samband med skolstarten till samtliga svenskspråkiga grundskolor i Åbo och till elever i de svenska språkbadsklasserna. Det är också möjligt att få ett exemplar från Luckan!

Åbo stads Ungdomskort gäller i ungdomsgårdarna, Vimma, Äventyrsparken och skateboardhallen Cube. Det är ett medlemskort med foto, som är avsett för ungdomar i åldern 9-18 år. Kortinnehavarna har tillgång till bl.a. olika spelredskap i ungdomsgårdarna samt rabatt på inträdet till olika evenemang i ungdomsgårdarna och Vimma m.m. För mera information se www.pointti.info/nuorisokortti (på finska).

Zabadak heter den svenskspråkiga ungdomsgården som är belägen i ungdomarnas konst- och aktivitetshus Vimma på Auragatan 16. Mera information hittas på stadens nätsidor www.turku.fi.

Mihi är en avgiftsfri motionsservice för 13-19 år gamla ungdomar som går i skola i Åbo. Mihi ordnas av Åbo stad och mer information hittas på hemsidorna www.mihi.fi. Idéen bakom Mihi är att kunna erbjuda gratis motion. Salturer och grenar kan man kolla upp i Mihikalendern som hittas på www.mihi.fi.

Barnmotionens underland ordnas som ett samarbete mellan Åbo stad och olika idrottsföreningar. Programmet är avsett för barn i åldern 1-12 år som får komma och prova på olika motionsformer och idrottsredskap. Observera att tillställningarna inte är ledda utan barnen bör ha en vuxen med sig. Mera information hittas på www.turku.fi.

De ungas konst- och aktivitetshus Vimma finns i centrum av staden på Auragatan 16. För information, se www.turku.fi/vimma (endast på finska).

Åbo stads kulturcentral ger ut den tvåspråkiga broschyren “Va ska vi göra?” som är en fritids- och kulturkalender för barn och unga. Den tryckta versionen kan hämtas från bl.a. Luckan.

På Åbo stads hemsidor finns ett skilt avsnitt för ungdomar. På dessa sidor hittar man information om evenemang, påverkande, hälsovård, fritid m.m., som ordnas i stadens regi. Länken till dessa sidor är www.turku.fi.