Åbo arbets- och näringsbyrå (arbetskraftsbyrå) hittas på Slottsgatan 52 B. Arbets- och näringsbyråns hemsida är http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/turku. Arbets- och näringsbyråerna i landet upprätthåller en webbtjänst för arbetssökande och arbetsgivare, den hittar man här (tidigare www.mol.fi). På sidan hittar man lediga arbetsplatser och man kan också spara sin CV på webbtjänsten och automatiskt få förslag på vilka jobb man kan söka.

I Åbo verkar också flertalet firmor som hyr ut arbetskraft. Bl.a. följande webbsidor kan vara värda att se närmare på.
Varamiespalveluwww.vmp.fi
Opteamwww.opteam.fi
Staffpointwww.staffpoint.fi

Ohjaamo är avsedd för unga Åbobor i åldern 16-29 år, som behöver råd i frågor som är förknippade med arbete, utbildning och rehabilitering. Via Ohjaamo kan man få hjälp med utbildnings- och karriärplanering, arbetspraktik- och/eller stödarbetsplats, studieplats vid en läroanstalt, arbetskraftsutbildning, arbets- och utbildningsprövning samt utredning av hälsotillstånd och arbetsförmåga. Ohjaamo hittas på Universitetsgatan 25 A (i samma hus som Yliopiston Apteekki, på 4:e vån.). Mer om Ohjaamo kan du läsa här eller på Ohjaamos facebooksida (nästan enbart på finska).


Åbo Akademis Arbetsforum är ett karriärcenter för studerande och nyutexaminerade. Arbetsforum är beläget på Henriksgatan 7 och samarbetar med personal från Åbo universitet och Åbo arbetskraftsbyrå under samlingsnamnet “Åbo akademiska arbetsforum – Turun akateemiset rekrytointipalvelut”. För mera information om arbetsforum se www.abo.fi/stodenhet/arbetsforum.

Med endast en enkel sökning på jobbsökarmotorn Careerjet, se www.careerjet.fi, får du tillgång till ett stort utbud av jobb som sammanställts från olika källor på nätet. Arbetsplatser i Åbo hittas via www.careerjet.fi/tyopaikkoja-turku.