Välkommen till det finlandssvenska informations- och kulturcentret!

LUCKANS HISTORIA

Det svenska informationscentret Luckan grundades i april 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Man ville skapa en finlandssvensk service- och träffpunkt för att betjäna de dåvarande 70000 svensk- och tvåspråkiga invånarna i Mellannyland.

Den goda idén spred sig sedan och idag finns tio olika Luckor på tolv orter runt om i Svenskfinland. Luckan finns i Åbo, Kimitoön, Raseborg, Kyrkslätt, Helsingfors, Borgå, Tammerfors, Kristinestad (med filial i Kaskö och Närpes), Karleby och Uleåborg. Trots att verksamhetsidén är den samma för alla Luckor är de suveräna och har sin egen ägar- och förvaltningsstruktur. Åbo svenska föreningsråd rf är juridisk huvudman för Luckan i Åbo, som grundades år 2000. Sedan år 2004 finns Luckan ute vid Auragatan 1 B.