Välkommen till 
Luckan Åbo!

Luckan erbjuder information och material om det svenska i Åbo och Åboland för alla som är intresserade av svenskspråkig service och verksamhet. Luckans huvudingång är belägen på markplan på Auragatan 1, från gatan leder en port in till innergården.

Luckan Åbo upprätthålls av Åbo svenska föreningsråd rf och sköter också deras kansli och föreningsgården Gillesgårdens bokningar.

Öppettider:
Måndag, tisdag kl. 12–17
Onsdag kl. 12–19 (juni–augusti kl. 12–17)
Torsdag, fredag kl. 12–16

Under sommaren kommer vi att hålla stängt mellan perioden 21.6–31.7

Adress: Auragatan 1 H, 20100 Åbo
tfn 02 233 1986 / e-post [email protected]

Verksamhetsledare: Riku Tuominen

Välkommen in!

Följ oss på:

Aktuellt

Verksamhet

Barnkultur i närheten av dig!

Luckan Åbos Kulturkarameller är en bestående del av Åbos svenskspråkiga barnkulturutbud. Luckan Åbo ordnar också egna regelbundna barnkulturevenemang i LillaLuckan.

Ifall du är intresserad av att samarbete med Luckan kan du kontakta [email protected]

Ungdomsinformation på svenska i Finland.

Luckan UngInfo erbjuder information, vägledning och utbildningar för dig 13–29 år och för professionella inom ungdomssektorn.

Integrationsverksamhet på Luckan!

Luckan Integration erbjuder information och rådgivning, workshops, sociala möten och mentorskap för invandrare. Vi har specialkompetens kring integration på svenska i huvudstadsregionen.

Evenemang

Luckan ordnar kulturevenemang och skapar mötesplatser. Vi erbjuder föreläsningar och workshops i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Ta del av konserter, utställningar, fortbildningar, språkkaféer och mycket mer. Besök Luckans YouTube-kanal.

INFORMATIONSCENTER

Luckan Åbo erbjuder information gällande sådant som berör vardagen på svenska, främst i Åbo
och Åboland men även i övriga Svenskfinland. Luckan betjänar alla med ett intresse för eller som
har frågor om bl.a. aktualiteter, fritidssysselsättning, utbildning och evenemang på svenska.

KULTURCENTER

Luckan Åbo samlar, sprider och producerar information och främjar kultur med fokus på det svenskspråkiga. I Luckan har kunderna möjlighet att läsa flera finlandssvenska dagstidningar och ungefär sjuttio tidskrifter, bläddra i Luckans bokbytarhyllor samt köpa finlandssvenska böcker, skivor och tidskrifter.

EVENEMANG &
SAMARBETE

Luckan Åbo fungerar som samarbetspart i olika projekt och ordnar egna evenemang. Luckan ordnar språkbadskaffeträffar varje onsdag för deltagare som vill öva svenska på ett lättsamt sätt. Första tisdagen i månaden under höst- och vårterminerna ordnas juridisk rådgivning i samarbete med rättsnotariestuderande vid Åbo Akademi från ämnesföreningen Stadga.